Husbyggarträffarna är kostnadsfria men kräver anmälan.